Vô định cuộc thi Âm thanh Xe hơi VIệt Nam EMMA 2019

Saigon Car Audio dự thi 4 hạng mục chuyên về CHẤT LƯỢNG ÂM THANH tại giải do Hiệp Hội Âm Thanh Xe hơi Châu Âu tổ chức tại Việt Nam năm 2019 và đã đoạt cả 4 giải NHẤT - NHÌ - BA của cả 4 hạng mục này.
1. Hạng Mục Xe Có Dàn Âm Thanh Hay Nhất Giải (Best Of Sound):
* Vô địch champion và giải 3 ( Xe Zapco & Xe Mapletech Audio)
2. Hạng Mục Xe có CHẤT LƯỢNG ÂM THANH HAY NHẤT dành cho chuyên gia (Expert SQ Ulimited):
* Vô địch champion (Xe Zapco)
3. Giải xe có dàn âm thanh hay nhất dưới 4000€:
* Vô địch champion và giải nhì (Xe Mapletech Audio & Xe Scan-Speak)
4. Xe có dàn âm thanh hay nhất dưới 2000€:
* Vô địch champion và giải nhì (Xe Mapletech Audio & Xe Mampletech Audio)

Giải thưởng liên quan