HARMONY BLUE NOTE HB1.6K2X

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779
HB1.6K2X
2-Way Speaker System

– Tweeter vòm lụa
– Woofer có cone được làm bằng giấy ép và được bọc cao su.

– 25 mm (wf), 20 mm (tw) voice coil

– 10 oz ferrite (wf), neodymium (tw) magnet

– Power: 65 Watt (130 Watt Peak)

– Sensitivity: 89 dB

– Frequency Response: 65 Hz – 2o000 Hz

– Impedance: 4 Ohm

HB1.6K2X 2-Way Speaker System

– Tweeter vòm lụa
– Woofer có cone được làm bằng giấy ép và được bọc cao su giảm chấn.

– 25 mm (wf), 20 mm (tw) voice coil

– 10 oz ferrite (wf), neodymium (tw) magnet

– Power: 65 Watt (130 Watt Peak)

– Sensitivity: 89 dB

– Frequency Response: 65 Hz – 2o000 Hz

– Impedance: 4 Ohm

Scroll to Top