JL AUDIO XD-CLRAIC2-18

JL AUDIO XD-CLRAIC2-18

– 18 ft (5,49 m), 4 đầu giắc RCA
– Dây tín hiệu Audio RCA

https://saigoncaraudio.com/?post_type=product&p=1705&preview=trueJL AUDIO XD-CLRAIC2-18

2-Channel, 18 ft (5.49 m) Core Audio Interconnect

– 18 ft (5,49 m), 4 đầu giắc RCA
– Dây tín hiệu Audio RCA

  • Cấu trúc xoắn đôi để loại bỏ tiếng ồn
  • Dây dẫn đồng OFC tinh khiết với chất điện môi Polyetylen
Scroll to Top