JL AUDIO XD-CLRAIC2-3

JL AUDIO XD-CLRAIC2-3

  • 3 ft (0,91 m) / 4 đầu giắc RCA

JL AUDIO XD-CLRAIC2-3

-Dây tín hiệu Audio RCA,

  • Cấu trúc xoắn đôi để loại bỏ tiếng ồn

  • Dây dẫn đồng OFC tinh khiết với chất điện môi Polyetylen
Scroll to Top