JL AUDIO XMD-WHTAIC2-3

550,000

JL AUDIO XMD-WHTAIC2-3
2-Channel, 3 ft (0.91 m) Marine Audio Interconnect

-Dây tín hiệu Audio RCA

-3 ft (0,91 m), 4 đầu giắc RCA

JL AUDIO XMD-WHTAIC2-3

-Dây tín hiệu Audio RCA

-3 ft (0,91 m), 4 đầu giắc RCA

  • Cấu trúc xoắn đôi để loại bỏ tiếng ồn
  • Dây dẫn đồng OFC tinh khiết với chất điện môi Polyetylen

 

Scroll to Top