,

ZAPCO ADSP-Z8 IV-6AT

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

DSP/Ampli ZAPCO series IV ADSP-Z8 IV-6AT
DSP tích hợp âm ly 
– 32 bit/192 KHz
8 kênh DSP / 6 kênh ampli x 80w rms hoặc 3 x 240w rms @ 4Ω

– Bluetooth APTX HD (optional USB)

– Remote controller kèm theo hoặc APP điện thoại điều khiển.

 

DSP/Ampli ZAPCO series IV ADSP-Z8 IV-6AT
DSP tích hợp âm ly 
– 32 bit/192 KHz
8 kênh DSP / 6 kênh ampli x 80w rms hoặc 3 x 240w rms @ 4Ω

– Bluetooth APTX HD (optional USB)

– Remote controller kèm theo hoặc APP điện thoại điều khiển.


Thông Số Kỹ Thuật:

 • DSP Processor: Cirrus Logic CS47048    

 • Power: 150 MHz/32 bit/192 KHz

 • 8-Channels

 • ADC: Cirrus Logic CS47048 32 bit/192 KHz

 • ADC Dynamic Range/THD: 108 dB/-98 dB

 • DAC: Cirrus Logic CS8422 24 bit/192 KHz

 • DAC Dynamic Range/THD: 140 dB/-120 dB

 • Low level (Pre)/Sensitivity: 1-5 VRMS

 • High Level (Spk In)/Sens.: 2-20 V

 • Optical Digital IN: 24 bit-192 KHz

 • Coaxial Digital IN: 24 bit-192 KHz

 • Freq. Response (-3dB): 10 Hz – 22.5 KHz

 • S/N Input: 110 dBA (D) – 106 dBA (A) 

 • S/N Ratio Amp + DSP at max. power: 95 dBA 

 • THD+N Input: 0,002% (D) – 0,005% (A)

 • THD+N Amplif. + DSP Analog Input:  0,07 %

 • Crosstalk at 1 Khz only DSP: 90 dB

 • Crosstalk Amplifier + DSP: 45 dB

 • Amp Power @ 4Ω: 6 x 80 watts

 • Amp Power @ 2Ω: 6 x 120 watts

 • Amp Power @ 4Ω Bridged: 3 x 240 watts

 • F/R EQ: 1-6 ch Gr. & Par./31 poles

 • Effect EQ: 7-8 ch Gr. & Par./11 poles

 • Mute/Solo: Yes, each channel

 • Time Align. (Range/Steps): 0/15 ms / 0.02 ms

 • Max Delay (Cm/Steps): 515 cm / 0.68 cm

 • Polarity: 0/180°

 • Remote Control included

 • HD-BT Streaming (with optional HD-BT II-D)

 • Unit Dimensions: 213(W) x 222(L) x 50(H)

Scroll to Top