ZAPCO ST-4B

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

ST-4B   4 Ch. Full Range Class AB Amplifier

Ampli 4 kênh series STUDIO-B ST-4B – Class AB

– Bộ phân tần điện LP / HP Crossover

– Ngõ vào công dây loa hi-level & RCA

-4 kênh x 65w rms hoặc 2 x 180w rms @ 4Ω –

Dòng giải pháp tăng chất lượng khi kết hợp với các DSP/Ampli series HARMONY

ST-4B   4 Ch. Full Range Class AB Amplifier

Ampli 4 kênh series STUDIO-B ST-4B – Class AB

– Bộ phân tần điện LP / HP Crossover

– Ngõ vào công dây loa hi-level & RCA

-4 kênh x 65w rms hoặc 2 x 180w rms @ 4Ω –

Dòng giải pháp tăng chất lượng khi kết hợp với các DSP/Ampli series HARMONY.

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Power @ 4Ω: 4 x 65 watts

  • Power @ 2Ω: 4 x 90 watts

  • Power @ 4Ω Bridged: 2 x 180 watts

  • THD @ Rated Power < 0.2%

  • Signal to Noise Ratio > 90dB

  • Channel separation > 45dB

  • Frequency Response 10Hz to 30,000Hz ±1dB

  • Input Sensitivity .25v to 5v

  • Dimensions in mm: 182(W) x 52(H) x 280(L) Overall: 182(W) x 52(H) x 310(L)

Scroll to Top