Zapco ST-4X SQ III

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

ST-4X SQ III   4 Ch. Sound Q Class AB Amplifier

Ampli 4 kênh Zapco series STUDIO-X ST-4X SQ III

– Class AB thế hệ mới Mark II

– 4 kênh x 70w rms hoặc 2 x 190w rms @ 4Ω

– SQ Upgrades: Op-amps, Caps, Etc…

ST-4X SQ III   4 Ch. Sound Q Class AB Amplifier

Ampli 4 kênh Zapco series STUDIO-X ST-4X SQ III

– Class AB thế hệ mới Mark II

– 4 kênh x 70w rms hoặc 2 x 190w rms @ 4Ω

– SQ Upgrades: Op-amps, Caps, Etc…

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Power @ 4Ω: 4 x 70 watts

  • THD @ Rated Power  < 0.1% THD

  • Power @ 2Ω: 4 x 95 watts

  • Power Bridged @ 4Ω: 2 x 190W RMS

  • Signal to Noise Ratio > 95dB

  • Channel Separation  >60dB

  • Frequency Response 15Hz to 30KHz ±1dB

  • Input Sensitivity .25v to 5v

  • Dimensions in mm: 160(W) x 58(H) x 300(L) Overall: 160(W) x 58(H) x 325(L) 

Scroll to Top