,

ZAPCO ST-6X DSP III

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

ZAPCO ST-6X DSP III
Ampli/DSP ZAPCO series STUDIO-X ST-6X DSP III

– Ampli class AB có DSP thế hệ Mark III

– 6 kênh ampli, Full Range, Class A/B

– Bluetooth APTX HD (optional USB)

– APP điện thoại điều khiển.

 8 kênh Digital Signal Processing

ZAPCO ST-6X DSP III
Ampli/DSP ZAPCO series STUDIO-X ST-6X DSP III
– Ampli class AB có DSP thế hệ Mark III

– 6 kênh ampli, Full Range, Class A/B

– Bluetooth APTX HD (optional USB)

– APP điện thoại điều khiển.

 8 kênh Digital Signal Processing

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Power @ 4Ω: 6 x 100 watts

  • THD @ Rated Power < 0.5% THD

  • Power @ 2Ω: 6 x 130 watts

  • Power Bridged @ 4Ω: 3 x 250 watts

  • Signal to Noise Ratio > 90dB

  • THD + Noise < 0.2%

  • Channel Separation  >60dB

  • Frequency Response 15Hz to 30KHz ±1dB

  • Dimensions in mm: 160(W) x 57(H) x 450(L) Overall: 160(W) x 57(H) x 475(L)

Scroll to Top