ZAPCO Z-1100.1 AP Class AB Full-Range Mono Amplifier

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779
ZAPCO Z-1100.1 AP

– Class-AB Competition grade

– 1 kênh x 650w rms @ 4Ω, 1 x 1100w rms @ 2Ω và 1 x 1600w rms @ 1Ω.

 

ZAPCO Z-1100.1 AP

Ampli hi-end ZAPCO series AudioPhile 

– Class-AB Competition grade

-1 kênh x 650w rms @ 4Ω, 1 x 1100w rms @ 2Ω và 1 x 1600w rms @ 1Ω.

  • Power @ 4Ω: 650 watts

  • Power @ 2Ω: 1100 watts

  • Power @ 1Ω: 1600 watts *

  • THD @ Rated Power  < 1%

  • Signal to Noise Ratio > 110dB

  • Frequency Response 10Hz to 30,000Hz ±1dB

  • Input Sensitivity 1v to 9v

  • Dimensions in mm: 190(W) x 62(H) x 480(L) Overall: 190(W) x 62(H) x 508(L)

Scroll to Top