ZAPCO Z-150.2 II

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

ZAPCO Z-150.2 II   2 Ch. Sound Q Class AB Amp

Ampli ZAPCO SQ series Z mark II Z-150.2 II

– Class-AB dòng sound quality

– 2 kênh x 165w rms @ 4Ω hoặc bridged 1 x 550w rms @ 4Ω.

 

Z-150.2 II   2 Ch. Sound Q Class AB Amp

Ampli ZAPCO SQ series Z mark II Z-150.2 II

– Class-AB dòng sound quality

– 2 kênh x 165w rms @ 4Ω hoặc bridged 1 x 550w rms @ 4Ω.

 

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Power @ 4Ω: 2 x 165 watts

  • Power @ 2Ω: 2 x 275 watts

  • Power @ 4Ω Bridged: 1 x 550 watts

  • THD @ Rated Power  < 0.05%

  • Signal to Noise Ratio > 100dB

  • Frequency Response 10Hz to 30,000Hz ±1dB

  • Input Sensitivity .5v to 8v

  • Dimensions in mm: 190(W) x 62(H) x 301(L) Overall: 190(W) x 62(H) x 328(L)

Scroll to Top