ZAPCO Z-150.6 AP

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

Ampli hi-end ZAPCO series AudioPhile Z-150.6 AP

– Class-AB Competition grade

– 6 kênh x 150w rms @ 4Ω, 6 x 500w rms @ 1Ω hoặc bridged 3 x 500w rms @ 4Ω và 3 x 1000w rms @ 2Ω.

Ampli hi-end ZAPCO series AudioPhile Z-150.6 AP

– Class-AB Competition grade

– 6 kênh x 150w rms @ 4Ω, 6 x 500w rms @ 1Ω hoặc bridged 3 x 500w rms @ 4Ω và 3 x 1000w rms @ 2Ω.

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Power @ 4Ω: 6 x 150 watts

  • Power @ 2Ω: 6 x 275 watts

  • Power @ 1Ω: 6 x 500 watts *

  • Power @ 4Ω Bridged3 x 500 watts

  • Power @ 2Ω Bridged3 x 1000 watts *

  • THD @ Rated Power  < 1%

  • Signal to Noise Ratio > 110dB

  • Frequency Response 10Hz to 30,000Hz ±1dB

  • Input Sensitivity 1v to 9v

  • Dimensions in mm: 190(W) x 62(H) x 600(L) Overall: 190(W) x 62(H) x 628(L)

Scroll to Top