ZAPCO Z-2000.1 AP

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

Z-2000.1 AP   Class AB Full-Range Mono Amplifier

Ampli hi-end ZAPCO series AudioPhile Z-2000.1 AP

– Class-AB Competition grade

– 1 kênh x 1200w rms @ 4Ω, 1 x 2000w rms @ 2Ω và 1 x 2400w rms @ 1Ω.

Z-2000.1 AP   Class AB Full-Range Mono Amplifier

Ampli hi-end ZAPCO series AudioPhile Z-2000.1 AP

– Class-AB Competition grade

– 1 kênh x 1200w rms @ 4Ω, 1 x 2000w rms @ 2Ω và 1 x 2400w rms @ 1Ω.

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Power @ 4Ω: 1200 watts

  • Power @ 2Ω: 2000 watts

  • Power @ 1Ω: 2400 watts *

  • THD @ Rated Power  < 1%

  • Signal to Noise Ratio > 110dB

  • Frequency Response 10Hz to 30,000Hz ±1dB

  • Input Sensitivity 1v to 9v

  • Dimensions in mm: 190(W) x 62(H) x 600(L) Overall: 190(W) x 62(H) x 628(L)

Scroll to Top