ZAPCO Z-2KD II

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

ZAPCO Z-2KD II   Mono Sound Q Class D Bass Amp

Amply ZAPCO SQ series Z mark II Z-2KD II

– Class-D dòng sound quality

– 1 kênh x 800w rms @ 4Ω, 1 x 1400w rms @ 2Ω, 1 x 21000w rms @ 1Ω hoặc 1 x 3600w rms @ 2Ω ở chế độ link (nối) 2 ampli chung.

ZAPCO Z-2KD II   Mono Sound Q Class D Bass Amp

Amply ZAPCO SQ series Z mark II Z-2KD II

– Class-D dòng sound quality

– 1 kênh x 800w rms @ 4Ω, 1 x 1400w rms @ 2Ω, 1 x 21000w rms @ 1Ω hoặc 1 x 3600w rms @ 2Ω ở chế độ link (nối) 2 ampli chung.


Thông Số Kỹ Thuật:

  • Power @ 4Ω: 800 watts

  • Power @ 2Ω: 1400 watts

  • Power @ 1Ω: 2100 watts

  • Linked @ 2Ω: 3600 Watts

  • THD @ Rated Power < 0.05%

  • Signal to Noise Ratio > 90dB

  • Damping factor: > 350

  • Efficiency: 86%

  • Input Sensitivity .2v to 8v

  • Dimensions in mm: 190(W) x 62(H) x 450(L) Overall: 190(W) x 62(H) x 486(L)

Scroll to Top