ZAPCO Z-3KD II

23,300,000

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

Z-3KD II   Mono Sound Q Class D Bass Amp

Amply ZAPCO SQ series Z mark II Z-3KD II

– Class-D dòng sound quality

– 1 kênh x 900w rms @ 4Ω, 1 x 1800w rms @ 2Ω, 1 x 3000w rms @ 1Ω hoặc 1 x 6000w rms @ 2Ω ở chế độ link (nối) 2 ampli chung.

Z-3KD II   Mono Sound Q Class D Bass Amp

Amply ZAPCO SQ series Z mark II Z-3KD II

– Class-D dòng sound quality

– 1 kênh x 900w rms @ 4Ω, 1 x 1800w rms @ 2Ω, 1 x 3000w rms @ 1Ω hoặc 1 x 6000w rms @ 2Ω ở chế độ link (nối) 2 ampli chung.

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Power @ 4Ω: 900 watts

  • Power @ 2Ω: 1800 watts

  • Power @ 1Ω: 3000 watts

  • Linked @ 2Ω: 6000 Watts

  • THD @ Rated Power  < 0.05%

  • Signal to Noise Ratio > 90dB

  • Damping factor: > 350

  • Efficiency: 86%

  • Input Sensitivity .2v to 8v

  • Dimensions in mm: 190(W) x 62(H) x 620(L) Overall: 190(W) x 62(H) x 657(L)

Scroll to Top