Bài viết được tag ‘ kỹ thuật ’

AMPLI và CÔNG SUẤT

Nhà s/x ampli có nhiều cách thể hiện và đo đạc công suất ampli của họ, cốt là để người tiêu dùng lầm tưởng ampli của họ có công suất lớn và có giá trị hơn các loại khác. Theo định luật của vật lý, số công suất đạt được của ampli được tính bằng…