HARMONY BLUE NOTE HB1.6C

2,900,000

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779
HB1.6C 2-Way Coaxial Speakers

– Tweeter chất liệu Mylar
– Woofer có cone được làm bằng giấy ép và được bọc cao su giảm chấn.

– 25 mm (wf), 14 mm (tw) voice coil

– 10 oz ferrite (wf), neodymium (tw) magnet

– Power: 50 Watt (100 Watt Peak)

– Sensitivity: 88 dB

– Frequency Response: 65 Hz – 18000 Hz

– Impedance: 4 Ohm

HARMONY BLUE NOTE HB1.6C

HB1.6C 2-Way Coaxial Speakers

– Tweeter chất liệu Mylar
– Woofer có cone được làm bằng giấy ép và được bọc cao su giảm chấn.

– 25 mm (wf), 14 mm (tw) voice coil

– 10 oz ferrite (wf), neodymium (tw) magnet

– Power: 50 Watt (100 Watt Peak)

– Sensitivity: 88 dB

– Frequency Response: 65 Hz – 18000 Hz

– Impedance: 4 Ohm

Scroll to Top