ZAPCO ST-1000XM III

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết : 0908037779

ST-1000XM III   Mono Class D Bass Amplifier

Ampli 1 kênh series STUDIO-X ST-1000XM III

– Class AB thế hệ mới Mark III

– 1 kênh x 500w rms @ 4Ω, 1 x 700w rms @ 2Ω và 1 x 1000w rms @ 1Ω

– Khả năng kết nối 2 ampli cho 1 loa sub để nâng công suất.

ST-1000XM III   Mono Class D Bass Amplifier

Ampli 1 kênh series STUDIO-X ST-1000XM III

– Class AB thế hệ mới Mark III

– 1 kênh x 500w rms @ 4Ω, 1 x 700w rms @ 2Ω và 1 x 1000w rms @ 1Ω

– Khả năng kết nối 2 ampli cho 1 loa sub để nâng công suất.

Thông Số Kỹ Thuật:

  • Power @ 1Ω: 1 x 1000 watts

  • THD @ Rated Power  < 0.2%THD

  • Power @ 2Ω: 1 x 700 watts

  • Power @ 4Ω: 1 x 500 watts

  • Signal to Noise Ratio > 100dB

  • THD + Noise < 0.1%

  • Efficiency > 85%

  • Frequency Response 10Hz to 200Hz ±1dB

  • Input Sensitivity .25v to 5v

  • Dimensions in mm: 160(W) x 58(H) x 300(L) Overall: 160(W) x 58(H) x 325(L)

 

Scroll to Top